Преузимање докумената везана за вршење услуге скидања и транспорта усева са пољ. земљишта у државној својини

1. Јавни позив