Информатор о раду

1. Информатор о раду – Општинска управа Алибунар 2. Информатор о раду – Општинско Веће Алибунар 3. Информатор о раду – Председник општине Алибунар

Грађевинско-комунална инскекција

Решење 354-2/2023-05-01 од 07.03.2023. године Решење 354-2/2023-05-02 од 07.03.2023. године Решење 354-3/2023-05-01 од 07.03.2023. године Решење 354-3/2023-05-02 од 07.03.2023. године Контролна листа 1 Контролна листа 2 Контролна листа 3 Контролна листа 4 Контролна листа 5

Документа – ЈКП Универзал

Захтев за давање сагласности на повећање цена у ценовнику ЈКП “Универзал” Алибунар ЈКП “Универзал” – Ценовник за 2023. год.

Службени лист за 2023. годину

Службени лист 2023/1 Службени лист 2023/2 Службени лист 2023/3 Службени лист 2023/4 Службени лист 2023/5 Службени лист 2023/6 Службени лист 2023/7 Службени лист 2023/8 Службени лист 2023/9 Службени лист 2023/10