cyr eng  rom  sk  it
Naslovna Poslovanje Strategija razvoja Regionalni nivo III 01. Regionalna dimenzija Ruralnog razvoja
III 01. Regionalna dimenzija Ruralnog razvoja PDF Štampa El. pošta
Na osnovu studije koju je 2006. sproveo tim za izradu Nacrta Strategije ruralnog razvoja Srbije 2008 – 2013, 130 ruralnih opština u Srbiji je klasifikovano u odgovarajuće homogene tipove ruralnih oblasti. Četiri glavna tipa ruralnih oblasti, za koje se smatra da su dovoljno homogene da predstavljaju specifičnosti i osobenosti određenog tipa “ruralne oblasti”, su sledeći:

Region 1 – Visoko produktivna poljoprivreda i integrisana privreda – ovaj region ima povoljne zemljišne i klimatske uslove i prilično odgovarajuću strukturu poljoprivredne proizvodnje kojom dominiraju delatnosti sa intenzivnijim korišćenjem kapitala u odnosu na druge ruralne oblasti Srbije. U poređenju sa ostalim delovima Srbije, ovaj region poseduje adekvatno razvijen ljudski potencijal, izraženo preduzetništvo, dovoljno diversifikovan sektor industrije i dobro razvijenu fizičku i ekonomsku infrastrukturu. Kao posledica toga, ovaj region ima povoljnije društveno-ekonomske pokazatelje ukupnog ekonomskog razvoja i integrisaniju i naprednu privredu.

Region 2 – Sektori privrede tipični za manja urbana područja sa poljoprivredom u kojoj se intenzivno koristi radna snaga – ovaj region obuhvata okolinu urbanih centara i većih gradova i njihovu okolinu. Opšta ekonomska struktura i stopa produktivnosti određenih sektora su povoljniji u ovom regionu u poređenju sa drugim delovima centralne Srbije. Uzimajući u obzir blizinu ovog regiona tržištu sa velikim brojem potrošača, struktura poljoprivredne proizvodnje u ovom regionu je usmerena ka intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji voća, povrća i proizvoda životinjskog porekla.

Region 3 – Privredne grane usmerene ka korišćenju prirodnih resursa, uglavnom planinske oblasti – prema svojim geografskim karakteristikama ovaj region je veoma heterogen. NJegova ekonomska struktura se zasniva na eksploataciji bogatih prirodnih resursa – rudarstvu i poljoprivredi. Nepovoljni demografski trendovi su posebna karakteristika ove oblasti. Ovaj region obuhvata teritoriju Srbije koja ima najvišu stopu ruralnog siromaštva i ukupne nezaposlenosti.

Region 4 – Veliki turistički kapaciteti i loše poljoprivredne strukture – ovaj region predstavlja onaj deo Srbije koji ima najveći turistički potencijal i najveću stopu učešća tercijarnog sektora u ekonomskoj strukturi. Struktura poljoprivrede je prilično nerazvijena i uglavnom je zasnovana na korišćenju prirodnih resursa stočne hrane.

Mapa III 01.01. Teritorija Srbije prema identifikovanim tipovima ruralnih oblasti

alt

Opština Alibunar, prema ovoj tipologiji, pripada Regionu 1- Visoko produktivna poljoprivreda i integrisana privreda. 

 
Opština Alibunar je organizacija koja brine o zaštiti životne sredine.
Mi ublažavamo štetu nastalu zagađenjem korišćenjem snage vetra kao čistog i u potpunosti obnovljivog izvora energije.
 
RocketTheme Joomla Templates